LEVEL UP SA SERBISYO APRIL 4, 2024


Purok 3, Crossing Gabi, Poblacion – BFP Building

Karung hapona, gipahitabo nato kauban sa atong mga concerned offices sa LGU ang Social Preparation alang sa apektadong residente sa Purok 3, Crossing Gabi, Poblacion nga mamahimong maapektohan sa pagatukurong BFP Building.

Sa maong aktibidad, gipasabot nato sa mga residente ang plano sa atong LGU aron ato silang marelocate sa lugar ang ilang kapuy-an ug sila maplastar gayud.

Malipayon ug mapasalamaton kaayo ta sa positibo nga feedback sa maong mga residente tungod kay ila gayung nasabtan ang maayong plano sa atong LGU aron maplastar ang katawhan nga anaa pa gayud nagpuyo sa atong mga playlot.


Sitio Cambudlot Visit

Samtang naa ta sa Nursery, atong gilahos ang katawhan sa Sitio Cambudlot, San Miguel para mabisita ug makumusta sila.

Thank you Cambudlot!