LEVEL UP SA SERBISYO APRIL 6, 2024Happy Araw ng Purok 1A San Jose!

Congratulations kaninyo sa bibong celebrasyon!

Ang inyong okasyon napuno sa kalipay, panaghigalaay, ug mga handumanan. Ipadayon nato ang pag-amuma sa atong mga bugkos ug magtinabangay padulong sa mas hayag nga kaugmaon sa tanan.


College Night sa Legacy College of Compostela

Karung gabiona, atong gitambongan ang gipahitabo na College Night sa Legacy College of Compostela, sabay sa pag-induct sa mga bagong nahimong mga Officers sa mga nagkadaiyang clubs and organization sa sulod sa tulunghaan.

Maong daghang salamat sa inyung imbitasyon kanako, sa kanunay, mapasalamaton kita sa pagpaningkamot sa atong magtutudlo ug personahe sa Legacy College of Compostela.