LEVEL UP SA SERBISYO APRIL 7, 2024


Barangay General Assembly sa Barangay Bagongon

Gikan pud kita sa Barangay General Assembly sa Barangay Bagongon nga gi-ulohan sa ilang Kapitan Jojo Ang, inubanan sa iyang mga Barangay Officials, mitambong kita isip representar sa atong Congresswoman Maricar Zamora gusto namong ipaabot ang among kinasingkasing nga suporta sa matag usa kaninyo mga galihok alang sa ilang gisakopan na mga katawhan sa barangay. Ang inyong dedikasyon sa pagserbisyo sa inyong komunidad dalaygon ug makapadasig.

Niining mahagitong mga panahon, ang inyong tahas sa panaghiusa, pagsinabtanay, ug pag-uswag sulod sa inyong barangay ang pinakaimportante, ang inyong pasalig sa pagsulbad sa lokal nga mga isyu, pagpalambo sa kaayohan, ug paghatag gahum sa inyong mga isigka-lumuluyo mao ang backbone sa usa ka mauswagon nga komunidad.

Hinumdumi, ang inyong hiniusang mga paningkamot adunay gahum sa pagdala og positibo nga kausaban ug paghimo og tinuod nga kalainan sa kinabuhi niadtong inyong gialagaran. Magpabiling nagkahiusa, magpabiling nakatutok, ug padayon nga mahimong sulo sa paglaom ug kusog sa inyong barangay.

Congratulations Barangay Bagongon!


Barangay Assembly sa Barangay Osmeña

Karung adlawa gikan kita ning tambong isip representante sa atong Congresswoman Maricar Zamora sa Barangay Assembly sa Barangay Osmeña na gipangulohan sa ilang Punong Barangay Lolito Pavia inubanan sa iyang mga Barangay Kagawad nga nagsilbi ug nagahatag pa sa ilang mga serbisyo para sa mga katawhan sa ilang barangay.

Atong gipaabot ang atong pag-congratulate sa Barangay Officials ang ilang mga kalampusan sa paghatag ug mga serbisyo alang sa katawhan sa ilang barangay, ato pud gipaabot na andam nga makigtambayayong ang lokal nga panggamhan ug ang atong Congresswoman Maricar Zamora sa mga inisyatibo na mahatagan ang kinahanglan nga tabang aron masiguro ang ilang kalampusan sa mga programa ug proyekto nga ilang himoon.

Salamat sa inyong walay puas nga serbisyo ug dedikasyon sa atong komunidad. Ang inyong kakugi dili mamatikdan, ug kami mapasigarbuhon nga mobarug tupad kaninyo.


Barangay Assembly sa Barangay Mapaca

Karung adlawa gikan kita ning tambong sa Barangay Assembly sa Barangay Mapaca na gipangulohan sa ilang Kapitan. Hon. Genaro Suarez inubanan sa iyang mga Barangay Kagawad nga nagsilbi ug nagahatag pa sa ilang mga serbisyo para sa mga katawhan sa ilang barangay isip representante sa atong Congresswoman Maricar Zamora.

Pinaagi sa barangay assembly o sa mga report sa atong mga minahal nga kapitan og mga barangay kagawad sa barangay, ilang maipadayag ug mabutyag ang ilang mga nabuhat ug serbisyo nga ilang nahimo para sa ilang katawhan.

Kini maoy usa sa mga paagi nga mahibaw-an sa katawhan ang gibuhat sa mga opisyal ug aron mapakita ang pagkamay-tulubagon isip usa ka opisyal sa ilang barangay.

Padayon among suporta ni Congresswoman Maricar Zamora aron mahatag sa katawhan sa Barangay Mapaca ang ilang serbisyo nga gikinahanglan kay way laing pinakamaayong programang ipagawas ang gobyerno kundi gikan sa tingog sa katawhan.