ARRAY OF ACTIVITIES 74TH ARAW 16TH BUGANIHAN FESTIVAL

Atangi ang mga nagkadaiyang aktibidadis sa atong Lungsod atol sa pagsaulog niini sa ika – 74th Araw ng Compostela ug ika – 16th Buganihan Festival.Markahi ang inyong kalendaryo sa duha ka-adlaw nga selebrasyon karong July 31, 2022 hangtod August 1, 2022.

Magkita ug maglipay kita dalha ang tibuok pamilya ug mga barkada. TARA NA!

#LEVelUPsaSerbisyo #LEVelUpSaArawSaCompostela