BB COMPOSTELA ARAW AND BUGANIHAN 2023


𝟕𝟓𝐓𝐇 𝐀𝐑𝐀𝐖 𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐋𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝟏𝟕𝐓𝐇 𝐁𝐔𝐆𝐀𝐍𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋

– 𝐁𝐈𝐍𝐈𝐁𝐈𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐋𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑 –

Kagwapa nga talagsaon ang nakit-an ug nalantaw sa atong katawhan sa usa ka magarbohon nga pagpahitabo sa atong Binibining Compostela 2023 isip usa sa mga aktibidades sa pagselebrar sa ika-75th Araw ng Compostela and 17th Buganihan Festival.

Namahimong nagmadaugon ang usa ka Compostelaña nga mipakita sa iyang kahanas sa matag criteria sa atong Binibining Compostela.

Hugyaw nga adunay kalipay ang nasinatian sa pag lingaw kanato sa atong Celebrity Guest nga si Dominique Roque.

Maong tinud-anay gayud nga LEVelUp ang Araw ng Compostela!