DANCESPORTS ARAW AND BUGANIHAN 2023


𝟕𝟓𝐓𝐇 𝐀𝐑𝐀𝐖 𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐋𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝟏𝟕𝐓𝐇 𝐁𝐔𝐆𝐀𝐍𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋

– 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 –

Usa ka pinasahi nga Dancesports Competition ang nakit-an ug nalantaw sa atong mga katawhan sa usa ka magarbohon nga pagpahitabo sa atong 1st LevelUp Latin-American Dancesports Competition isip usa sa mga aktibidades sa pagselebrar sa ika-75th Araw ng Compostela and 17th Buganihan Festival.

Grabi ang gipakitang kahanas sa atong mga partisipante ilabi na gayud sa Open Category.

Maong tinud-anay gayud nga LEVelUp ang Araw ng Compostela!