HAPPY BIRTHDAY KOL HERV!


Atong pagtimbaya sa Adlawng Natawhan sa atong Senior Board Member sa 1st District sa Davao de Oro, Hon. Herv Martelle Zamora-Apsay.

Daghang salamat sa imong walay puas nga pagtabang ug pangpangga sa katawhan sa Lungsod sa Compostela.

Among panghinaot nga hatagan paka ug maayong panlawas ug dugang katuigan sa atong Labaw nga Makagagahom.

Happy happy Birthday Kol Herv!

-Greetings from the People of Compostela-