PAU CAMARINES 2023


𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏𝐒 𝐎𝐅 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓 | Pau Camarines

Ang Lokal na Panggamhanan sa Lungsod sa Compostela mipadayag ug kalipay sa imong talagsaong kalampusan 𝑀𝑅. 𝑃𝐴𝑈 𝐶𝐴𝑀𝐴𝑅𝐼𝑁𝐸𝑆 isip usa sa Gold Medalist ug Grand finalist sa World Championships of Performing Arts 2023 nga gipahitabo sa California, USA.

Gipasigarbo nimo ang Compostela!

LEVelUP ang Talento!