RELIGIOUS NIGHT


𝟕𝟓𝐓𝐇 𝐀𝐑𝐀𝐖 𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐋𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝟏𝟕𝐓𝐇 𝐁𝐔𝐆𝐀𝐍𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋

-𝐑𝐄𝐋𝐈𝐆𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐒𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓-

Usa ka magarbohon ug mabungahon ang pahitabo sa atong Religious Night isip usa sa mga aktibidades sa atong pagselebrar sa ika-75th Araw ng Compostela and 17th Buganihan Festival.

Naghugyaw diha sa pagdayeg sa atong Ginoo ang atong mga katawhan nga gikan sa mga nagkalain-laing sekta. Makita ang panaghiusa ug kasadya diha sa maong panagtigum.

Daghang Salamat! Katawhan sa Compostela, sa usa ka pinasahing pagdayeg alang sa atong Labaw nga Makagagahom. Maglipay kita!