YOUTH DAY ARAW AND BUGANIHAN 2023


𝟕𝟓𝐓𝐇 𝐀𝐑𝐀𝐖 𝐍𝐆 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐋𝐀 𝐀𝐍𝐃 𝟏𝟕𝐓𝐇 𝐁𝐔𝐆𝐀𝐍𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋

– 𝐘𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐃𝐀𝐘 –

Grabi ang talento ug kahanas ang nakit-an ug nalantaw sa katawhan sa usa ka magarbohon nga pagpahitabo sa atong Youth Day isip usa sa mga aktibidades sa pagselebrar sa ika-75th Araw ng Compostela and 17th Buganihan Festival.

Madasigon kita sa gipakitang suporta sa atong mga kabatan-onan pinaagi sa paggahin ug higayon aron magmalampuson ang adlaw alang kanila.

Maong mas tinud-anay gayud nga LEVelUp ang Araw ng Compostela!